Ηλεκτρονικά μέρη του καταλόγου Πομποδέκτες

Ηλεκτρονικών μερώνΚατηγορίαΠεριγραφή
MAX232EΠολυμέσα15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEΠολυμέσα15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEΠολυμέσα15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEΠολυμέσα15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEΠολυμέσα15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEΠολυμέσα15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEΠολυμέσα15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPΠολυμέσα16-Bit Registered Transceivers
MAX3050ΠολυμέσαFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAΠολυμέσαFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057ΠολυμέσαFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054ΠολυμέσαFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications