Ηλεκτρονικά μέρη του καταλόγου 8 bit

Ηλεκτρονικών μερώνΚατηγορίαΠεριγραφή
S3C9234Μικροελεγκτή8-Bit CMOS Microcontroller
S3P9234Μικροελεγκτή8-Bit CMOS Microcontroller
SAK-C167CS-LMΜικροελεγκτή16-Bit Single-Chip Microcontroller
MSM65344AΜικροελεγκτή8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65352Μικροελεγκτή8-Bit Microcontroller with 4-Bit Converter (with Driver)
MSM65352BΜικροελεγκτή8-Bit Microcontroller with 4-Bit Converter (with Driver)
MSM65353AΜικροελεγκτή8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65354Μικροελεγκτή8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65355Μικροελεγκτή8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65511ΜικροελεγκτήOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65512ΜικροελεγκτήOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65513ΜικροελεγκτήOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65524ΜικροελεγκτήOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65524AΜικροελεγκτή8-Bit Microcontroller with Converter
MSM65P524ΜικροελεγκτήOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65X227Μικροελεγκτή8-Bit Microcontroller (with 4K-Byte EEPROM)
MSC1200ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y2ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y2PFBRΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y2PFBTΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y3ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y3PFBRΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y3PFBTΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y2ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y3ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y4ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y5ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1211Y2ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converters (DACs) with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1211Y3ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converters (DACs) with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1211Y4ΜικροελεγκτήPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converters (DACs) with 8051 Microcontroller Flash Memory