Ηλεκτρονικά μέρη του καταλόγου Διακόπτες Ισχύος

Ηλεκτρονικών μερώνΚατηγορίαΠεριγραφή
GAL20V8ZΔιαχείριση ΕνέργειαςZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJΔιαχείριση ΕνέργειαςZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPΔιαχείριση ΕνέργειαςZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJΔιαχείριση ΕνέργειαςZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPΔιαχείριση ΕνέργειαςZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJΔιαχείριση ΕνέργειαςZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPΔιαχείριση ΕνέργειαςZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJΔιαχείριση ΕνέργειαςZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPΔιαχείριση ΕνέργειαςZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANΔιαχείριση ΕνέργειαςHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANΔιαχείριση ΕνέργειαςHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANΔιαχείριση ΕνέργειαςHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANΔιαχείριση ΕνέργειαςHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803Διαχείριση Ενέργειας4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-TΔιαχείριση Ενέργειας4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-TΔιαχείριση Ενέργειας4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-TΔιαχείριση Ενέργειας4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811Διαχείριση ΕνέργειαςAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811SΔιαχείριση ΕνέργειαςAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256HΔιαχείριση ΕνέργειαςAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JΔιαχείριση ΕνέργειαςSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NΔιαχείριση ΕνέργειαςSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295Διαχείριση ΕνέργειαςDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835Διαχείριση ΕνέργειαςStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTΔιαχείριση ΕνέργειαςStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEΔιαχείριση ΕνέργειαςStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM759Διαχείριση ΕνέργειαςPower Operational Amplifiers
LM759CHΔιαχείριση ΕνέργειαςPower Operational Amplifiers
LM759CPΔιαχείριση ΕνέργειαςPower Operational Amplifiers
LM759H883Διαχείριση ΕνέργειαςPower Operational Amplifiers