Ηλεκτρονικά μέρη του καταλόγου Υψηλής Τάσης

Ηλεκτρονικών μερώνΚατηγορίαΠεριγραφή
MAX2320ΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321ΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322ΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324ΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325ΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326ΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327ΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPΔιακριτάAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8ΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIΔιακριτάHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic